Semināri - Praktiskais radošums NVO darbībā


Mazākumtautību NVO radošā nedarbnīca PRAKTISKAIS RADOŠUMS NVO DARBĪBĀ 

Latvijas Vācu savienības projekta "Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai", kas notiek no 2017. gada 1. jūnijam līdz 31.oktobrim nozīmīga aktivitāte ir radošie semināri, kas notiks reģionālajās vācu kultūras biedrībās Dobelē, Daugavpilī un Liepājā.

Kā būt mūsdienīgam un tapt pamanītam XXI gadsimtā? Kā savu izcelsmi un kultūru varat padarīt par jēgpilnu sabiedroto XXI gadsimtā? Kas ir mūsu „negodīgā” konkurences priekšrocība (unfair advantage) un ‘parastu lietu neparasts pielietojums’? Kā šajā „informācijas troksnī” un visaptverošo risinājumu pasaulē palikt pamanītiem to acīs, kas mums ir svarīgi?

Atbildes praktisko pusi iepazīsim Radošajā NEdarbnīcā, kuras mērķis ir identificēt Latvijas vācu kultūras biedrību un citu mazākumtautību organizāciju „negodīgās” konkurences priekšrocības NVO sektorā Latvijā, aktualizēt stratēģiskos izaicinājumus un izprast savu pozicionējumu pārmaiņu sabiedrībā, kā arī, izmantojot dažādas radošās domāšanas pieejas, stiprināt mazākumtautību kompetences un organizatorisko kapacitāti.

Radošās NEdarbnīcas mērķis: gūstot iedvesmu no piemēriem un izmantojot radošās domāšanas metodes, rosināt mazākumtautību organizāciju pārstāvjus izvērtēt savus iekšējos resursus jaunās dimensijās un praktiski pielietot tos radošu risinājumu izstrādei, tādejādi rosinot pārmaiņas domāšanas procesā.

Radošās NEdarbnīcas vadīs biedrības "Zināšanu un inovācijas sabiedrība" (Biedrība ZINIS) valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai”, līgums Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/026/19

Pirmais radošais seminārs notika 2017. gada 24.augustā Dobeles vācu kultūras biedrībā. Liepājas vācu kultūras biedrību asociācijā "Vācu nams Liepāja" radošā NEdarbnīca notiks 2017. gada 9. septembrī, savukārt Daugavpils vācu biedrībā "ERFOLG" 2017. gada 9. oktobrī.

PIETEIKŠANĀS radošajam semināram DAUGAVPILĪ 9. oktobrī

Programma, Daugavpils, 9. oktobris