5.Deutschen Kulturtagen in Liepaja

5.Vācbaltiešu kultūras dienas Liepājā atklāšana. Skolēnu dzejas konkursa par Liepājā un reģionā dzīvojošiem vācu rakstniekiem un dzejniekiekiem laureātu apbalvošana - Miks Meiers, Daniēls Grieza, Niks Skrīvers, Kitija Ieva Razma. Projekts tiek atbalstīts no Vācijas iekšlietu ministrijas. Eroeffnung der 5.Deutschbaltischen Kulturtage in Liepaja. Preisverleihung fuer den Rezitatationswettbewerb fuer Schueler der Schulen Liepāja mit Schwerpunkt Deutsch. Gefoerdert vom Bundesministerium des Innern.